Liikumisharrastuse treenerite koolitus

Ühendus Sport Kõigile (ÜSK) alustas 2020. aastal liikumisharrastuse treeneri kutse omistamisega.

 

Treeneri kutse andmist korraldatakse järgmistel kutsenimetustel ja -tasemetel:

  • abitreener, tase 3
  • nooremtreener, tase 4
  • treener, tase 5

 

Järgmiste EKR3 ja EKR4 taseme koolituste osas avaldame informatsiooni siin mais-juunis 2022.

 

Abitreeneri kutse taotlemise eelduseks on: vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja liikumisharrastuse treeneri koolituse programmis vähemalt 30 tundi, viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi), soovitavalt keskharidus ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsemise kogemus. Üldainete tasemekoolituste osas leiate infot: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2

 

Liikumisharrastuse treeneri kutset saab taotleda ka täiendava kutsena. Isikud, kel on kehtiv treenerikutse mingil spordialal, saavad taotleda täiendavat spetsialiseerumist liikumisharrastus tasemetele EKR 3, EKR 4, EKR 5 kusjuures täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest. Eelduseks on vastava taseme liikumisharrastuse treeneri koolitusmooduli läbimine.

 

EKR 3 ja EKR 4 taseme liikumisharrastuse koolitused leiavad aset 2022. aasta augustikuu II pooles ja EKR 5 taseme koolitused 2023. aastal.

 

Koolituse maksumuseks on 120€, mille kohta Ühendus Sport Kõigile väljastab arve. Koolitus lõppeb teoreetilise ja praktilise eksamiga, mis toimuvad vastavalt vajadusele.

 

Täpsem informatsioon:

Jaanika Eilat

Projektijuht

Telefon 53858353

jaanika@eok.ee