Liikumisharrastuse treenerite koolitus

Ühendus Sport Kõigile (ÜSK) alustas 2020. aastal liikumisharrastuse treeneri kutse omistamisega.

 

Treeneri kutse andmist korraldatakse järgmistel kutsenimetustel ja -tasemetel:

  • abitreener, tase 3
  • nooremtreener, tase 4
  • treener, tase 5

 

Järgmine EKR3  taseme koolitus toimub augustis-septembris 2023. EKR 4 koolituskava on koostamisel ja prognoosime, et koolitused saavad toimuma 2023. a. aprillis ja oktoobris.

 

Abitreeneri kutse taotlemise eelduseks on: vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja liikumisharrastuse treeneri koolituse programmis vähemalt 30 tundi, viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi), soovitavalt keskharidus ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsemise kogemus. Üldainete tasemekoolituste osas leiate infot: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2

 

Liikumisharrastuse treeneri kutset saab taotleda ka täiendava kutsena. Isikud, kel on kehtiv treenerikutse mingil spordialal, saavad taotleda täiendavat spetsialiseerumist liikumisharrastus tasemetele EKR 3, EKR 4, EKR 5 kusjuures täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest. Eelduseks on vastava taseme liikumisharrastuse treeneri koolitusmooduli läbimine.

 

Koolituse maksumuseks on 120€, mille kohta Ühendus Sport Kõigile väljastab arve. Koolitus lõppeb teoreetilise ja praktilise eksamiga, mis toimuvad vastavalt vajadusele.

 

Täpsem informatsioon:

Piret Lauk

Projektijuht

Telefon 56965755

piret@eok.ee