Kergejõustik

Treener Valter Espe räägib õigest jooksutehnikast

 

Richard Pulst näitab kuidas toimub sprindi start

 

Treener Kristel Lääts näitab harjutusi kuidas parandada kaugushüppe sooritust

 

Treener Kristel Lääts näitab kuidas sooritada tehniliselt korrektselt kõrgushüppe karjapoisi tehnikat

 

Treener Heiko Väät räägib palliviske hoojooksust ja käe tahaviimisest

 

Treener Heiko Väät õpetab palliviske nelja sammu rütmi ehk ristsamme