Organisatsioon

Ühendus Sport Kõigile on 24. märtsil 1994. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Ühenduse ja 12. juunil 1991. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Liidu õigusjärglane. 20. mail 2003. aastal reorganiseeriti Eesti Tervisespordi Ühendus MTÜ-ks Ühendus Sport Kõigile.

Ühendusse Sport Kõigile kuulub 48 tervisespordi ja liikumisharrastusega tegelevat spordiklubi ja –ühendust. Ühenduse kompetentsi kuulub liikumisharrastuse ja tervisespordialase tegevuse initsieerimine ja üldkoordineerimine Eestis. 

Ühendus Sport Kõigile propageerib tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, viib läbi üleriigilist kampaaniat „Eestimaa liigub“, korraldab liikumisharrastuse koolitusi, omistab liikumisharrastuse treeneri kutset, annab välja metoodilisi materjale ning ajakirja „Liikumine ja sport“, korraldab konverentse ning seminare, koostab iga-aastast rahvaspordiürituste kalendrit ning haldab liikumisharrastuse portaali www.liigume.ee.

Ühendus Sport Kõigile on Eesti Olümpiakomitee ning ülemaailmse tervisespordiorganisatsiooni TAFISA (Trim and Fitness Sport for All Association) liige.