Ühenduse Sport Kõigile revisjonikomisjon 2017-2021

  1. Pille Juus – (Eesti Kehalise Kasvatuse Liit)
  2. Ülo Kangur – (Eesti Matkaliit)