Enesetestimise käsiraamat

Raamat annab lihtsad soovitused tervisespordiga alustajale ja regulaarselt harjutajale, kuidas lihtsal moel oma tervislikku seisundit ja kehalist võimekust hinnata.

 

Täites ära lihtsad tervise ankeedid, saate teada oma tervisliku seisundi kohta ja pöörduge vajadusel arsti poole. Kehalise võimekuse testid võimaldavad teil hinnata oma erinevaid kehalisi võimeid. Testi korrates saate juba täpsemalt teada, kas olete vahepeal edasi arenenud või mitte.