Jõuastme eristamise oskus

Nimetus: LONKAJAKÕND

Kirjeldus: Kõnd põlvest sirutatud jalaga.

Variandid: “Lonkajakõnd” juurdevõtusammudega5.
“Lonkajakõnd” põlvest sirutatud jalgadega.
“Lonkajakõnnil” käsi kõverdatud vastu rinda. Ettekujutus: käsi kipsis.
“Lonkajakõnd” käed külgedel. Ettekujutus: käed taskus.

Nimetus: PÜÜDMINE-VISKAMINE

Kirjeldus: Järsk käetõste nurkselt kõrvale, käsi rusikas ja eelhooga käelõdvestus alla. Ettekujutus: püüan ja viskan palli.

Variandid: “Püüdmine ja viskamine” mõlema käega üheaegselt või vahelduvalt.

”Püüdmine ja viskamine” samaaegse väljaastega53 kõrvale.
”Püüdmine ja viskamine” keresirutuse ja lõdvestusega.
”Viskamine” altkaarega taha üles, pihud ülal.
”Viskamine” suunaga risti ette või risti ette üles, pihud ülal.

Nimetus: VARVAS-KAND KÕND

Kirjeldus: Liikumine: üks samm pöia sirutamisega, varbad puudutavad esimesena maad ja teine samm üle kanna, tugijalg sirutatud.

Variandid: “Varvas-kand” kõnd kahe pöiasirutus- ja kandsammuga.

“Varvas-kand” kõnd jalgade liikumist jäljendava käte liikumisega. Kandsammu ajal käsi randmest kõverdatud.

Nimetus: HELITU KÕND

Kirjeldus: Võimalikult vaikne kõnd. Ettekujutus: kõnnin liival või pehmel vaibal.

Variandid: Aeglane või aeglustuv helitu kõnd kuni seisuni.

Kiire või kiirenev helitu kõnd kuni jooksuni.
Helitu kõnd pikkade või lühikeste sammudega.
Helitu kõnd kinnisilmi.

Nimetus: TUHARALIHASTE PINGUTAMINE

Kirjeldus: Selili. Tuharalihaste pingutamine ja lõdvestamine.

Variandid: Ühe ning teise tuhara pingutamine ja nende kooshoidmine ja tuharate järjestikuline lõdvestamine.

Tuharalihaste kooshoidmine 10-15 sek.
Kiired tuharalihaste pingutused ja lõdvestused.
Tuharalihaste pingutamine istes, toengistes või kõnnil.

Nimetus: KIVISTUNUD JALAD

Kirjeldus: Kõnd. Jalad põlveliigesest sirutatud, käed liiguvad vabasuunaliselt.

Variandid: Vabakõnd käed “kivistunult” pressitud külgedele.

Kõnd “kivistunud” käte ja jalgadega.
Kõnd ühe kehapoole “kivistunud” käe ja jalaga.
Kõnd teise kehapoole “kivistunud” käe ja jalaga.

Nimetus: VARVASTE PIGISTAMINE

Kirjeldus: Selili, jalad tõstetud ette, üks jabajalg hüppeliigesest sirutatud, teine kõverdatud. Varvaste kokkusurumine ja lõdvestamine

Variandid: Ühe jala varvaste kokkusurumine, teise jala varvaste haraliajamine.

Labajala hüppeliigesest kõverdamine ja sirutamine kokkusurutud või harali varvastega.