Jõud

Nimetus: KEKSULIIKUMINE

Kirjeldus: Hüpped ühel jalal pöia libistamisega vastu maad, vabajalg48 sääretõstes taga. Ettekujutus: lükkan keksukivi ruudust ruutu.

Variandid: “Keksuliikumine” vahelduvalt hüpetega ühel jalal, harkihüplemisega4 ja pöördhüpetega.
Ettekujutus: mängin keksu – läbin keksuruudustiku “Taevani ja koju”.

Nimetus: ALLKIRI

Kirjeldus: Toengharkiste kõverdatud jalgadega. Üks jalg liigub vabasuunaliselt51 õhus. Tugijalg liikumatult maas. Ettekujutus: kirjutan allkirja.

Variandid: Harjutus mõlema jala samasuunalise liikumisega.

Harjutus sirutatud vabajalaga.
Harjutus vabajala48 või mõlema jala liikumisega põrandal.
Ettekujutus: kirjutan allkirja põrandale.

Nimetus: KORVPALLURIJOOKS

Kirjeldus: Jooks: hoovõtusammud ja põlvetõstehüpe, käed ees ülal ja maandumine tõukejalal. Korrata alustades jooksu teise jalaga. Ettekujutus: viskan palli korvi.

Variandid: “Korvpallurijooks” pika või lühikese hoovõtuga.

“Korvpallurijooks” vabasuunalise51 pöördhüppega.

Nimetus: POKSIJAHÜPLEMINE

Kirjeldus: Käärishüplemine, käed jäljendavad poksimist.

Variandid: “Poksijahüplemine” ühe jala liikumisega väljaastesse ette ja taha või vabasuunaliselt.

”Poksijahüplemine” vahelduvate kõrgemate hüpetega, õhus jalgade asendit vabasuunaliselt muutes.
”Poksijahüplemine” keharaskuse viimisega jalalt jalale.

Nimetus: LIBISTAV HÜPLEMINE

Kirjeldus: Hüplemine ühel jalal edasi ja tagasi pöia hoidmisega (libistamisega) vastu maad. Vabajalg kõverdatud, liigub abistavalt.

Variandid: ”Libistav hüplemine” liikumisel edasi, tagasi või kõrvale.

”Libistav hüplemine” vahelduvate jalavahetusega ja vabasuunaliste pööretega.
“Hip-hop” stiilis liikumine.

Nimetus: KORISTAJAKÕND

Kirjeldus: Kõnd uppseisus. Liigutakse selg ees, jalad pooleldi kõverdatud, sõrmed maas. Käed ja kere jäljendavad põranda pesemist.

Variandid: “Koristajakõnd” toengus kätega reitel.

“Koristajakõnd” vahelduvalt karukõnniga ja käpilikõnniga.

Nimetus: SÕDURI JÕUHARJUTUS

Kirjeldus: Toenglamang küünarvartel, põlvedel ja varvastel, vaade ees. Puusade tõstmine ja langetamine. Selg harjutuse sooritamisel sirge.

Variandid: Harjutus sõrmseongus käte asetamisega ülespoole.

Harjutus vaagnavöötme püsiga ülal.

Nimetus: VETRUV KÕND

Kirjeldus. Sammud põlvist, hüppeliigesest ja labajalast vetrudes jalasirutusega ette alla. Päkk puudutab esimesena maad, tald asetatakse täielikult maha.

Variandid: Vetruv kõnd suunamuutustega, külg või selg ees.

Vetruv kõnd kiirenevas tempos kuni pöiajooksuni.
Vetruv kõnd hoogsa käte liikumisega.

Nimetus: HÜLGEKÕND

Kirjeldus: Toenglamang puusadel44 ,käed kõverdatud. Edasiliikumine käte abil, jalad lõdvestatud.

Variandid: “Hülgekõnd” käed pihkseongus või rusikas.

“Hülgekõnd” jalad ees.
“Hülgekõnd” kergelt toestavate jalgadega. Sääred tõstetud taha.

Nimetus: VÄIKE KÕHT

Kirjeldus: Kõnd kokkutõmmatud kõhulihastega. Õlad pingevabad.

Variandid: Kõnd väljapoole pressitud kõhulihastega. Ettekujutus: mul on suur kõht.

Kõnd vahelduvalt “suure ja väikese” kõhuga.
Päkkjooks vahelduvalt “suure ja väikese” kõhuga.

Nimetus: LÜHIKE KAEL

Kirjeldus: Kõnd tõstetud ja langetatud õlgadega, käed all.

Variandid: Kõnd, tõstes ühte õlga ees ja teist õlga taga.

Kõnd, tõstes mõlemaid õlgu ees või taga.
Kõnd rindkere vahelduva pööramisega.
Õlad tõstetud või langetatud, käed rinnal ristatud.

Nimetus: PIHUPRESS

Kirjeldus: Vabaseis ,käed kõverdatult rinnal, pihud koos, sõrmed ülal. Pihkude rütmiline pressimine käte tõstmisega üles ja langetamisega alla.

Variandid: “Pihupress” pihkude pideva kooshoidmisega.

“Pihupress” sammseisus. Käed liiguvad ringselt või kaheksasuunaliselt ülalt, eest või kõrvalt alla. Sõrmed juhivad liikumist.

Nimetus: KEHAPRESS

Kirjeldus: Vabaseis ,käed kõverdatult puusal, sõrmed all. Pihkude rütmikas pressimine käte sirutamisega alla

Variandid. ”Kehapress” käte vabasuunalise51 liikumisega kehal.

Harjutus kas kõhu, selja, vaagnavöötme või jalgade vastu surumisega pihkudele.
Harjutus jalasisekülgede vastastikuse pressimisega.

Nimetus: MÄNG ÕHUGA

Kirjeldus: Vabaseis. Käte koos või vahelduv tõstmine üles, pihud ülal ja käte toomine alla, pihud all. Ettekujutus: raske õhu tõstmine ja kerge õhu alla lükkamine.

Variandid: “Mäng õhuga” ettekujutusega “kerge õhk üles, raske õhk alla”.

“Mäng õhuga” käte viimisega ette kokku ja kõrvale. lahku.
Ettekujutus: surun õhu kokku ja poolitan õhu.