Keha raskuse tunnetamine

Nimetus: KOMISTUSSAMMUD

Kirjeldus: Kõnd tugijala mahapanekul hüppe-, põlve- ja puusaliigese kiire lõdvestuse ning sellele järgneva vabajala48 rõhutatud mahaasetamisega.

Variandid: “Komistusammud” kukkumisega: jala lõdvestusele järgnev kiire laskumine toengkägarasse või käpili16, veere üle istmiku või selja ja tõus. Pärast tõusu jätkatakse kõndimist.

Nimetus: MÄNG TASAKAALUGA

Kirjeldus: Algasend: vabaseis50. Tõus päkkadele keha kallutamisega ette (taha), kätetõste ette üles, tasakaalu kaotamine, kiirkõnd või jooks edasi (tagasi) kuni seisma jäämiseni.

Variandid: Mäng tasakaaluga” kukkumisega: tasakaalu kaotamisel kiire laskumine põrandale, veere üle istmiku või selja. Pärast tõusu jätkatakse kõndimist.

Nimetus: ÜLE KANDADE JA VARVASTE

Kirjeldus: Laskumine läbi vabaseisu, uppseisu, toengkägariste15 selili, pööre toengkõhuli, tõus läbi toenglamangu puusade, põlvitustoenglamangu, toengkägara, poolkägara vabaseisu.

Variandid: Laskumine toengkõhuli läbi painutuse ette, käpili asendi, toenglamangu.

Nimetus: RAHVATANTSIJA KÕND

Kirjeldus: Kõnd jala mahaasetamisega üle kanna, käed puusal, vaade suunatud ette.

Variandid: “Rahvatantsijakõnd” suunamuutustega. “Rahvatantsijakõnd” käed rinnal ristatud. Ristatud käte tõsted igal sammul matkides vene tantsu.

Nimetus: KOERAGA

Kirjeldus: Kõnd. Keha raskus suunatud ettepoole, käsi sirutatult ees all. Ettekujutus: jalutan kiirustava koeraga.

Variandid: Kõnd “Koeraga” käed ees all. Ettekujutus: jalutan kahe (suure) koeraga. Kõnd “Koeraga” vahelduva jooksu, kiirkõnni ja seisakutega. Ettekujutus: koer tõmbab mind rihmast.

Nimetus: KORVPALLURIKÕND

Kirjeldus: Kõnd taldsammul põlvist kaks korda vetrudes. Ettekujutus: põrgatan korvpalli.

Variandid: Korvpallurikõnd paigal: väljaaste53 kõrvale, kaks vetrumist ja keharaskuse üleviimine teisele jalale. Vabasuunalised51 pöörded ümber püsttelje32 , keha-raskus ühel või mõlemal jalal.

Nimetus: RASKED LIHASED

Kirjeldus: Püsi selili asendis, lihased lõtvunud, silmad suletud. Ettekujutus: minu lihased on rasked, luud kerged. Laman pehmel madratsil. Olen maa küljes kinni.

Variandid: “Rasked lihased” avatud silmadega. ”Rasked lihased” lihasrühmade järjestikulise lõdvestamisega: jala-, käe-, kere-, näolihased jne. “Rasked lihased ” lõtvumisega väljahingamisel.