Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused

Käesolevalt lehelt leiad arvukalt mängulisi harjutusi, mis sobivad läbiviimiseks nii treeningtunnis, kui ka kooli kehalise kasvatuse tundide raames.

 

Mängude ja harjutuste valikul peeti silmas, et neid saaks läbi viia ka juhul kui grupis on palju õpilasi. Samuti ei ole vajamineva inventari hulk suur ja enamusi mänge harjutusi saab läbi viia pea kõikjal, kus on piisavalt avatud ja liikumiseks sobivat ruumi. Harjutusi on kirjeldatud kergesti mõistetavas keeles. Harjutuste kirjeldustest on välja jäetud punktilugemised, võitjate väljaselgitamised ja muud täpsemad juhised. Nii mõnegi koha peal on tunni läbiviijal endal võimalik mängu edasi arendada. Töölehti aitasid koostada vabatahtlikud õpetajad.

 

 

Konsultandid: Anna Sõõrd, Karl Sults, Lea Treiberg, koolitussarja „Õpetajalt õpetajale” ning „Lasteaia õpetajalt õpetajale” kursuslased