Rütmitunne

Nimetus: KOPUTUSKÕND

Kirjeldus: Koputuskõnd kannalöökidega.

Variandid: Koputuskõnd vabalt valitud järskude suunamuutustega. Koputuskõnd kahe kiire koputusega ühel sammul. Koputuskõnd vahelduvalt päka- ja kannalöökidega. Tantsuline koputuskõnd: sammud sooritatakse põlvist vetrudes ja päkaletõusuga. Käed liiguvad hoogsalt.

Nimetus: JALAPLAKSUKÕND

Kirjeldus: Kõnd kahe sääretõstesammuga, käelöögiga vastasjala pöiale ja kahe põlvetõstesammuga, käelöögiga vastasjala põlve

Variandid: "Jalaplaksukõnd" ühe sääre- ja ühe põlvetõstesammuga. "Jalaplaksukõnd" mõlema käe järjestikulise kiiire löögiga vastu tõstetud põlve. "Jalaplaksukõnd" paigal.

Nimetus: PRUUDIKÕND

Kirjeldus: Kõnd juurdevõtusammudega, käed all.

Variandid: ”Pruudikõnd” ristsammudega ette. ”Pruudikõnd” selg ees. ”Pruudikõnd” vabalt valitud käteasenditega igal sammul. ”Pruudikõnd” vabasuunaliselt51 ja sujuvalt liikuvate kätega.

Nimetus: KÕND RÕHKSAMMUDEGA

Kirjeldus: Kõnd jala rõhutatud mahaasetamisega ettenähtud taktiosal

Variandid: Kõnd rõhksammudega jala vabasuunalise mahaasetamisega. Kõnd rõhksammudega käteplaksuga peale igat sammu. Kaks sammu paigal ja kolmas samm rõhutatud jala mahaasetamisega sammseisu ette. Rõhksamm kahelöögiline. Korrata teise jalaga.

Nimetus: KÕNNIST JOOKSUNI

Kirjeldus: Kõnd kiirenevas tempos kuni jooksusammudeni.

Variandid: Pöiajooks selg ees kiirenevas tempos järsu pöördega esiküljega liikumissuunda ja pikad jooksusammud aeglustuvas tempos kuni kõnnini. Kõnd aeglustuvas tempos kuni seisma jäämiseni.