Tasakaalu test

Tasakaalutunnetuse test on sobiv kasutamiseks nii naistele kui meestele, samuti tippsportlastele.

 

Variant 1 -- Seismine ühel jalal avatud silmadega

 

Seiske võimalikult kaua aega teie poole eelistatud ühel jalal. Ülestõstetud jala kand toetub sirge jala põlvele, mõlemad käed on kahele poole välja sirutatud. Seista maksimaalselt 60 sekundit. Seejuures viia test läbi teisel jalal, mida hinnatakse vastavalt tabelile.

 

SEISMISE AEG SEKUNDITES

 

Mehed
Vanus Väga hea Hea Keskmine Madal Väga madal
30 - 39a. ≥60 ≥60 42 - 59 24 - 41 ≤23
40 - 49a. ≥60 ≥60 41 - 59 22 - 40 ≤21
50 - 59a. ≥60 49 - 59 29 - 48 10 - 28 ≤9
 
Naised
Vanus Väga hea Hea Keskmine Madal Väga madal
30 - 39a. ≥60 47 - 59 37 - 46 18 - 36 ≤17
40 - 49a. ≥60 47 - 59 37 - 46 18 - 36 ≤17
50 - 59a. ≥60 42 - 59 22 - 41 3 - 21 ≤2

 

Variant 2 -- Seismine ühel jalal suletud silmadega 

 

Võtke esmalt lähteasend sisse, seejärel sulgege silmad. Ülesandeks on seista mõlemal jalal kuni 30 sekundit.

 

SEISMISE AEG SEKUNDITES

 

Mehed
Vanus Väga hea Hea Keskmine Madal Väga madal
30 - 39a. ≥19 12 - 18 5 - 11 1 - 4 0
40 - 49a. ≥18 11 - 17 5 - 10 1 - 4 0
50 - 59a. ≥15 9 - 14 2 - 8 1 0
 
Naised
Vanus Väga hea Hea Keskmine Madal Väga madal
30 - 39a. ≥18 12 - 17 6 - 11 1 - 5 0
40 - 49a. ≥15 10 - 14 4 - 9 1 - 3 0
50 - 59a. ≥12 7 - 12 2 - 6 1 0