Kutse andmise kord

Treenerite kutse andmise kord reguleerib kutsete andmise korraldamist järgmistel kutsenimetustel ja -tasemetel: abitreener, tase 3 nooremtreener, tase 4 treener, tase 5 vanemtreener, tase 6 meistertreener, tase 7 eliittreener, tase 8.

 

Liikumisharrastuse treeneri kutse saamiseks tuleb läbida eksam. Eksamis tuleb läbida nii eriala osa kui ka üldainete osa (EKR 3, eksamis tuleb üldainete osa läbida ka siis, kui on tehtud näiteks EKR4 või EKR5 aga EKR 3 ei ole). Osalejatel, kellel on juba EKR 3 eksam läbitud, tuleb läbida ainult eriala osa.

 

Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja

täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega:

 

Abitreeneri, tase 3 kutse taotlemise eelduseks on:

  • vanus vähemalt 18 aastat,
  • abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja liikumisharrastuse treeneri koolituse läbimine mahus 30 tundi,
  • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).