Kutsekomisjoni koosseis

EOK liikumisharrastuse treenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 16.06.2020:

 

  1. Priit Kaasik, Tartu Ülikool, esimees
  2. Peeter Lusmägi, Ühendus Sport Kõigile, aseesimees
  3. Martin Mooses, Tartu Ülikool
  4. Reeda Tuula-Fjodorov, Tallinna Ülikool
  5. Liisa Roos, Spordikoolituse ja - Teabe Sihtasutus

 

Info: Jaanika Eilat, tel. 53858353, jaanika@eok.ee

 

EOK liikumisharrastuse treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

  • Liikumisharrastus

 

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.