Õppekava

Liikumisharrastuse treeneri EKR3, EKR4 ja EKR5 erialakoolituse temaatikate ja õppeainete jagunemine vastavate kutseastmete kompetentside omandamiseks. Täpsemalt vt siin