Ühenduse Sport Kõigile üldkoosolek toimub 1. juunil kell 11.00

21.05.2023

Üldkoosolek toimub neljapäeval 1. juunil 2023 kell 11.00 - 12.30 Tallinnas.

Päevakorras:

  1. 2022. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.
  2. Põhikirja kinnitamine.
  3. Presidendi ja juhatuse liikmete valimine.
  4. Revidendi määramine.
  5. Liikmemaksust.
  6. Ühenduse Sport Kõigile edasised tegevussuunad. Arutelu.