Ühenduse Sport Kõigile tegevjuht Peeter Lusmägi valiti maailma juhtiva tervisespordiorganisatsiooni TAFISA auditikomisjoni liikmeks

16.11.2023

Maailma juhtiva tervisespordiorganisatsiooni The Association For International Sport for All (TAFISA) üldkoosolekul valiti aastateks 2023-2025 kaks auditikomisjoni liiget - Thomas Bartsch (Saksamaa) ja Peeter Lusmägi (Eesti).

Komisjoni ülesanne on regulaarselt auditeerida TAFISA sisulist ja majanduslikku tegevust vastavalt põhikirjas püstitatud eesmärkidele.

Üldkoosolek toimus 1.-5. novembrini Düsseldorfis peetud TAFISA maailmakongressi „Sport Kõigile: rohkem koos kui iial varem“ raames, kus osales üle 350 esindaja rohkem kui 70 riigist.