Eesti spordiuuringud

Avaldatud

Uuring

Teostaja

2014

Ujumise algõpetus. Ettepanekud ja olukorra analüüs

Spordikoolituse ja -Teabe SA

2014

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2013 september 

Koolide sportimistingimuste kaardistamine lühikokkuvõtedetailandmed

Spordikoolituse ja -Teabe SA

2012 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2010

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2008

Kehalise kasvatuse õpetamise tingimused ja olukord Eesti koolides

Spordikoolituse ja -Teabe SA

2008

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2006

Kultuuritarbimise uuring

Saar Poll

2006

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2004

Täiskasvanute spordiharrastus ja selle arengu perspektiivid

Eesti Sporditeabe Sihtasutus, Tallinna Ülikool

2004

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2003

Kultuuritarbimise uuring

Saar Poll

2003

Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis

Eesti Sporditeabe Sihtasutus, Tallinna Ülikool

 

Liikumisharrastuse uuringud

Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse Sport Kõigile koordineerimisel viidi 03.12.2021 – 31.01.2022 Eesti elanike seas läbi mahukas küsitlusuuring liikuvuse (füüsiline aktiivsus) teemadel. Kokku küsitleti veebi-, silmast silma- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil 1519 vastajat vanuses 18-75.

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS koostöös Eesti Olümpiakomiteega, Ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga. Küsitluse läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitis Ühendus Sport Kõigile.

Täiskasvanute uuringu teemad: tööga-, transpordiga-, koduste tööde, majapidamise ja aiatöödega-, vaba aja ja hobidega- ning spordi- ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; kaasa elamine spordiüritustele; tagasivaade kooli kehalise kasvatuse tundidele ning tervis ja heaolu.

Lapsed ja noorte uuringu teemad: kooliga-, transpordiga- , kodu ja vaba ajaga ning spordi ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; huvi spordi vastu ning tervis ja heaolu.

Küsitluse metoodika ja tulemustega saab tutvuda siin: