Eesti spordiuuringud

Avaldatud

Uuring

Teostaja

2014

Ujumise algõpetus. Ettepanekud ja olukorra analüüs

Spordikoolituse ja -Teabe SA

2014

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2013 september 

Koolide sportimistingimuste kaardistamine lühikokkuvõtedetailandmed

Spordikoolituse ja -Teabe SA

2012 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2010

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2008

Kehalise kasvatuse õpetamise tingimused ja olukord Eesti koolides

Spordikoolituse ja -Teabe SA

2008

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2006

Kultuuritarbimise uuring

Saar Poll

2006

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2004

Täiskasvanute spordiharrastus ja selle arengu perspektiivid

Eesti Sporditeabe Sihtasutus, Tallinna Ülikool

2004

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Tervise Arengu Instituut

2003

Kultuuritarbimise uuring

Saar Poll

2003

Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis

Eesti Sporditeabe Sihtasutus, Tallinna Ülikool

 

Liikumisharrastuse uuringud

 

Igal sügisel viib Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile läbi rahvastiku kehalise aktiivsuse küsitluse.

 

Ühendus Sport Kõigile MTÜ ja EOK tellimusel viis Turu-uuringute AS 2020. aasta 28. septembrist 1. oktoobrini Eesti elanike seas läbi küsitlusuuringu kehalise aktiivsuse teemal. Kokku küsitleti 1005 vastajat vanuses 15-69. Samalaadseid küsitlusi on viidud läbi ka varasematel aastatel – kuni 2018. aastani koguti andmed silmast silma küsitlusega ning alates 2019. aastast veebiküsitlusega (kasutades Turu-uuringute AS-i veebipaneeli).

 

Tulemustega saate tutvuda siin.