EPSL male -ja kabevõistlus 2022

R 28.10.2022, 10:30 - P 30.10.2022
Tondi 8A
Spordialad
Kabe, Male
Kontaktisik
Kaarel Koitla
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon
Kodulehekülg

Ajakava

EPSL male- kabevõistluse juhend 2022           

 

I . Eesmärk ja ülesanded.

 

1.Propageerida  male-kabesporti kui mõttemängu, millega saavad tegeleda kõik, sõltumata elueast, soost, rahvusest, tervisest või varanduslikust seisust.

2.Käesolevate võistlustega tähistatakse 75 aasta täitumist alates pimedate ja vaegnägijate esimestest male-kabevõistlustest.

3.Tõsta spordimeisterlikkust ja anda mängijatele võistluskogemust.

4.Selgitada meistrivõistluste võitjad ja paremusjärjestus.

 

II . Aeg ja koht:

 

Võistlused viiakse läbi Tallinnas 28. – 30. oktoobril  2022.a. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ruumes (Tondi 8a), 64r kabevõistlused algusega 28.oktoobril kell 10.30 ja malevõistlused algusega 29. oktoobril kell 09.00.

Võistluste eeldatav ajakava:

 

64.-r. kabe kiirturniir

R, 28.10.2022   10.30   Avamine, loosimine     

R, 28.10.2022   11.00   I voor  

R, 28.10.2022   11.35   II voor

R, 28.10.2022   12.10   III voor  

R, 28.10.2022   12.45    IV voor

R, 28.10.2022   13.00    Lõuna

R, 28.10.2022   13.40    V voor

R, 28.10.2022   14.15   VI voor

R, 28.10.2022   14.50   VII voor

R, 28.10.2022   15.25    VIII voor

R, 28.10.2022   16.00    IX voor

R, 28.10.2022   16.35    X voor

R, 28.10.2022   17.10    XI voor

R, 28.10.2022   17.50    Võistluste lõpetamine

Võistluste täpne ajakava sõltub võistlejate arvust, mis kinnitatakse enne I vooru algust.

 

Malevõistlused

L, 29.10.2022   09.00   Avamine, loosimine

L, 29.10.2022   09.30   I voor  

L, 29.10.2022   11.20   II voor

L, 29.10.2022   13.00   Lõuna

L, 29.10.2022   13.50    III voor

L, 29.10.2022   15.40    IV voor

P, 30.10.2022   09.30   V voor

P, 30.10.2022   11.20   VI voor

P, 30.10.2022   13.00    Lõuna

P, 30.10.2022   13.50   VII voor

P, 30.10.2022   15.45   Võistluste lõpetamine

Võistluste täpne ajakava sõltub võistlejate arvust, mis kinnitatakse enne I vooru algust

 

Võistlustele saabumine:

Tartust väljub buss kell 07.00 ja saabub Tallinna kell 09.30

Pärnust väljub buss kell 07.30 ja saabub Tallinna kell 09.30

Narvast väljub buss kell 06.15 ja saabub Tallinna kell 09.30

Kuressaarest väljub buss kell 06.00 ja saabub Tallinna kell 09.50

Võistlustelt lahkumine:

Tartusse väljub buss kell 19.00

Pärnusse väljub buss kell 19.00

Narvasse väljub buss kell 19.00

Kuressaarde väljub buss kell 19.00

Võrru väljub buss kell 20.00

Otseühendus ühistranspordiga bussijaamast Tondile(Tallinn-Väike peatus) ja Tondilt bussijaama trammiga nr.4.. (sõiduaeg ca 20 minutit9

 

 

III. Osavõtjad:

 

Võistlusel võivad osaleda kõik, kes omavad nägemispuuet. Mängijad, kel nägemisjääk kuni 0,2 (20%) kuuluvad põhiklassi. Mängijad nägemisjäägiga üle 0,2 (üle 20 %) ja nägemispuudeliste isikute saatjad kuuluvad nn. open-klassi. Võistlejate arv ei ole omaosalustasu tõttu piiratud, küll aga on piiratud väljaspoolt Tallinnat tulijatele majutusvõimalused. Palume mõistvat suhtumist ja eelregistreeruda varakult  meiliaadressil kkaarel@hot.ee, tel. 4445183, 5083540.

Palume spordiklubidel ja ühingutel registreerida võistlejad ja saatjad, majutuse vajadusest hiljemalt 25.oktoobriks 2022.  

 

IV. Läbiviimise kord

 

Mängijad põhiklassis ja open-klassis võistlevad ühel turniiril, et tõsta turniiride taset. Võistlused viiakse läbi Šveitsi süsteemis, kui võistlusel on rohkem kui 8 osalejat või ringsüsteemis, kui võistlustel osalejate arv on 8 või väiksem. Võistlused toimuvad eraldi nii meeste kui ka naiste osas. Kui naisvõistlejaid on 3 või vähem, osalevad naised meeste turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi.

Mõtlemisaeg males ühele mängijale on 50 minutit ja partii peale kokku seega 1 tund 40 min.. Partii üleskirjutamine maleturniiril on soovituslik. Kaasa võtta abivahendid partii ülesmärkimiseks.

Mõtlemisaeg 64r kabe kiirturniiril ühele mängijale on 15 minutit ja partii peale kokku seega 30 minutit.

Võistluste läbiviimisel lähtutakse EV male- ja kabekoodeksist ja 2019. a. male- ja kabevõistluste üldjuhendist nägijate hulgas. Olulised erisused on:

  1. Nuppude puudutamine partii ajal

1.1.Partii ajal võib mängija puudutada nii oma kui vastase nuppe, kui käib tema mõtlemisaeg.

1.2.Partii ajal on mängijal keelatud puudutada nii oma kui vastase nuppe, kui käib vastasmängija mõtlemisaeg.

1.3.Problemaatilised situatsioonid iga juhtumi kohta eraldi lahendab võistluste kohtunik koos mängijatega, seisatades probleemi lahendamiseks kella. Probleemid lahendatakse väljaspool võistlusruumi, et mitte häirida teisi mängijaid partii ajal.

  1. Mängijal on õigus küsida kõrvalseisvatelt isikutelt kella(mõtlemisaja jääki)
  2. Valede käikude tegemine.

Kui mängijal on kahtlus, et vastane tegi vale käigu või mitu käiku järjest, võib ta seisatada kella ja nõuda vastasmängijalt situatsiooni kohta selgitust. Kui mängijad ei jõua kokkuleppele või ei suuda otsustada, kumbal õigus, lahendab situatsiooni kohtunik.

 

Punktide võrdsuse korral Šveitsi süsteemiga võistlustel rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

Punktide võrdsuse korral ringsüsteemiga võistlustel rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

Väljavõte olulisematest reeglitest Šveitsi süsteemiga võistlustel:

2.2 Iga osavõtja paaritakse vastasega, kellel on sama või võimalikult sellele lähedane punktide arv kõigis voorudes.

2.4 Mängitavate voorude arv ei peaks olema vähem kui 1/3 ega suurem kui pool osavõtjate  arvust.

3.1.5 Igale osavõtjale võib seega anda järjekorranumbri, mis on tema identifitseerimisnumbriks ja mis jääb muutumatuks kogu võistluse jooksul.

3.2 Toimimiskord,  kui osavõtjail ei ole reitinguid

3.2.1 Loosimist iga võistleja identifitseerimisnumbri määramiseks tehakse ainult üks ainus kord  võistluse alguses.

5.3 Esimeses voorus jääb vabaks see võistleja, kellel on madalaim reiting või viimane loosinumber. Järgmiste voorude kestel jääb vabaks mängija, kes on turniiritabelis viimane.

5.7 Kui võistlejail ei ole reitingut, viiakse läbi loosimine idenfitseerimisnumbrite selgitamiseks. Mängija, kes sai numbri 1, mängib sellega, kes sai numbri 2, number 3 kohtub number 4 ja nii järgnevalt.

6.1.1 Pärast iga vooru jagatakse võistlejad vastavalt punktide arvule.

 

6.2.2 Selle korra kohaselt kõrgeima paigutusega mängija kohtub oma grupi madalaima paigutusega mängijaga.

 

8. Punktide jagamine turniiritabelis

8.1 Punktid jagatakse maleturniiril järgmisel moel:

1 punkt võidetud partii eest, 1/2 punkti viigistatud partii puhul, 0 punkti kaotatud partii puhul

8.2 Punktid jagatakse kabeturniiridel järgmisel moel:

2 punkti võidetud partii eest, 1 punkt viigistatud partii puhul, 0 punkti kaotatud partii puhul

Üldiselt:

Võistlustel ei tohi viiki leppida enne kui mõlemad vastased on sooritatud 30 käiku males või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus.

Mobiiltelefonide, pihuarvutite jmt. asjade kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa tuua partii kaotuse.

Täielik tekst Šveitsi süsteemi reglemendist vaata http://www.kabeliit.ee/index.php/Kabekoodeks/Osa5

V. Juhtimine:

 

1. Võistlusi korraldab Põhja-Eesti Pimedate Ühing. Korraldustiimi kuuluvad Põhja-Eesti Pimedate Ühingu esindaja, Heiki Sookruus, Kaia Nõlvak ja Kaarel Koitla. Vajadusel kaasatakse 2 vabatahtlikku.

2. Võistluste läbiviijaks on Kaarel Koitla, võistluste kohtunik.Võistluste abikohtunikuks on Heiki Sookruus.

 

VI. Võiistlusalad:

 

  1. võistlused vene kabes (64r, kiirturniir) - 28.oktoober 2022.a.
  2. võistlused males – 29.-30.oktoober  2022.a

 

VII. Autasustamine:

 

  1. Male- ja 64r kabevõistlusel autasustatakse I-III koha saavutanud võistlejaid Eesti Pimedate Spordiliidu poolt medalitega, I koha saavutanud võistlejaid eriauhindadega
  2. Open-klassis I koha saavutanud võistlejaid autasustatakse eriauhindadega.

 

VIII.. Majutamine, toitlustamine, sõiduraha, kohtuniku päevaraha:

 

1. Majutamine toimub Tondi 8a ruumes. Kaasa võtta voodipesu;

2. Võistlusel on toitlustus. R, 28.10 pakutakse lõuna- ja õhtusöök. L, 29.10 hommiku, lõuna- ja õhtusöök. P,30.10 hommiku- ja lõunasöök.   

3. Sõidukulud katab võistleja ise või lähetav spordiklubi/ühing;.

4. Võistluse kohta kogutakse omaosalustasu 2 EUR;

5. Kohtuniku päevaraha makstakse välja lepingu alusel.

 

IX. Üldeeskirjad:

Võistluste eel või selle käigus esile kerkinud küsimused lahendab korraldav oraganisatsioon koos võistluste peakohtunikuga.

 

Juhendi koostas:

Kaarel Koitla

5083540